Kutnowskie Centrum Informacyjne
PORTALOWE SPRAWY
BUSY
Kutno-Łódź
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017 r.:

Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29-go Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Łąkoszyńska/ bloki)
3.55D, 4.35D, 5.10E, 5.30D, 5.50b, 6.05E, 6.20dŃn, 6.35D, 6.50dŃn, 7.05b, 7.25D, 7.45dŃn, 8.10b 8.35E, 9.05b, 9.35E, 10.15dŃn, 10.55D, 11.30dŃn, 11.55b, 12.25D, 12.45dŃn, 13.05E, 13.25b, 13.40D, 13.55b, 14.10E, 14.25dŃn, 14.45b, 15.05D, 15.25dŃn, 15.45b, 16.10dŃn, 16.45b, 17.20dŃn, 18.00b, 18.45b, 19.45b, 20.45b

Odjazdy z Łodzi:
(Hotel Światowit, Zachodnia/Zielona, Zachodnia/Lutomierska, Zgierska/Julianowska, Zgierska/Sikorskiego)
5.25D, 6.10D, 6.40E, 7.05D, 7.25b, 7.45E, 8.10dŃn, 8.35D, 8.55dŃn, 9.15b, 9.30D, 10.00dŃn, 10.30b, 11.00E, 11.34b, 12.05E, 12.35dŃn, 12.55D, 13.20dŃn, 13.45b, 14.10D, 14.28dŃn, 14.50E, 15.10b, 15.25D, 15.40b, 16.00E, 16.15dŃn, 16.30b, 16.50D, 17.10dŃn, 17.35b, 18.00dŃn, 18.30b, 19.00dŃn, 19.40b, 20.20b, 21.20b, 22.20b

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
d- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
n- nie kursuje: 24 i 31.XII, oraz w Wielką Sobotę
Ń- nie kursuje w Boże Ciało, 15.VIII, 1 i 3.V, 1.XI, 11 XI, 6.I.

www.sandbus.pl
Kutno-Żychlin
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Jana Pawła II, Łąkoszyńska)
5.50E, 6.40D, 7.40b, 8.40D, 9.40b, 10.20D, 11.10b, 12.10D, 13.15E, 14.15b, 15.00D, 15.35S, 16.10E, 17.10D, 18.10b, 19.10D, 20.10b, 22.10E

Odjazdy z Żychlina:
(Jana Pawła II, Traugutta, Narutowicza)
5.00E, 5.50D, 6.30S, 6.55b, 7.50D, 8.50b, 9.30D, 10.20b, 11.10D, 12.10E, 13.10b, 14.10D, 15.10E, 16.10D, 17.10b, 18.10D, 19.10b, 20.50E

Legenda:
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S- kursuje tylko w dniu nauki szkolnej

www.sandbus.pl
Kutno-Łęczyca
– MARQS
Linia: Kutno - Łęczyca
(przez Witonię)

Odjazdy z Kutna:
(29 listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Siemiradzkiego)
6.47 D, 7.48 E, 9.25 E, 10.56 D, 12.50 E, 13.30 D, 14.25 E, 15.31 E, 16.00 D, 16.44 D, 18.29 D

Odjazdy z Łęczycy:
(ul. Ozorokowska przy Belwederskiej, ul.Konopnicka przy Stadionie Miejskim)
6.08 D, 6.50 E, 8.50 E, 10.20 D, 11.15 E, 12.55 D, 13.50 E, 14.55 E, 15.25 D, 16.05 D, 17.55 D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Konkurencyjne ceny!

Kutno-Ostrowy
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Krośniewice - Ostrowy:
(Kościuszki/Szpital, Kościuszki/Stadion, Troczewskiego/US, Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 Listopada/PZU, 3 Maja/Dworzec PKP)
4:54 D, 5:57 E7, 6:43 D, 7:47 D, 8:42 E7, 9:52 D, 10:50 E7, 12:12 D, 13:16 D, 14:16 E7, 15:16 D, 16:10 E7n, 17:13 Dn, 18:07 Dn, 19:12 E7n

Odjazdy: Ostrowy - Krośniewice - Kutno
(Ostrowy - Cukrownia)
4:50D, 5:47D, 6:41E7, 7:36D, 8:30D, 9:32E7, 10:37D, 11:27E7, 12:56D, 13:58D, 14:59E7, 16:00D, 16:59E7n, 17:57Dn, 18:51Dn, 19:55E7n

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Płock
– MARQS
Linia: Kutno - Płock

Odjazdy z Kutna:
(3 Maja/PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Stadion Kościuszki, SZPITAL, GALERIA)
4.25 D, 5.27 D, 6.12 E7,7.00 E7, 7.46 E7, 8.41 D, 9.45 E7, 10.42 E7, 11.51 E7, 12.30 D, 13.06 E7, 13.35 E7, 14.10 E7, 14.51 D, 15.35 E7, 16.00 D, 16.32 D, 17.01 E7, 17.46 D, 18.31 E7, 19.06 D, 19.45 E7, 20.25 D, 21.46 X

Odjazdy z Płocka (Jachowicza 40, Piękna, ZOO, Radziwie Stacja Kolejowa, Płock Góry):
4.57 D, 5.35 D, 6.15 E7, 6.40 D, 7.25 E7, 8.45 E7, 10.00 E7, 10.25 D, 11.27 E7, 12.20 E7, 13.07 E7, 13.55 D, 14.10 X, 14.15 E7, 14.55 D, 15.00 X, 15.25 E7, 15.52 E7, 16.30 D, 17.05 E7, 17.25 D, 18.15 E7, 19.09 D, 19.50 E7

Legenda:
Legenda: D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli oprócz świąt X - kursuje tylko do Gostynina od poniedziałku do piątku oprócz świąt

Informacja czynna od pon-pt w godz 8-18 i w soboty w godz 8-13 pod nr tel 796-987-177.

Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Zapraszamy! Konkurencyjne ceny! Honorujemy wszystkie ulgi ustawowe, dodatkowe ulgi dla emerytów i rencistów, dla młodzieży szkolnej oraz studentów.

Kutno-Łanięta
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta)
5.30D, 6.22D, 6.22E, 7.32D, 8.40E7, 10.50E7, 11.50D, 13.22D, 14.22E7, 15.25D, 16.35Dn, 18.20E7nm 19.30Dn;

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
5.56D, 7.05D, 7.05E, 8.10D, 9.06E7, 11.20E7, 12.20D, 13.49D, 14.49E7, 16.10D, 17.20Dn, 19E7n, 20Dn

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Imielno
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Imielno:
(Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/Jesienna/Gołębiewek Nowy/Ryków/Grochówek/Grochów/Niechcianów/Miksztal/Rdutów/Imielinek/Imielno)
6.29D; 8.54D, 11.45D, 14.10D, 15.35S, 17.15D

Odjazdy: Imielno - Kutno
Imielno)
7.00D; 9.15S; 12.15S; 14.40S; 16.05D; 17.45S;

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
www.vipbuss.pl
Kutno-Łanięta-Kąty
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta, Budy Nowe, Kąty)
6.22D, 15.25D

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Kąty, Budy Nowe, Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
6.57D, 16D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Pniewo
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
PKP
6.10D, 7.10E, 8.10D, 9.10E, 10.45D, 11.45E, 13.45D, 14.30D, 15.20E, 16.30D, 17.30E

Odjazdy z Pniewa:

5.10D, 6.10E, 7.00D, 8.10E, 9.00D, 10.45E, 12.45D, 13.40D, 14.30E, 15.40D, 16.40E

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

www.sandbus.pl
AKTUALNOŚCI - OSTATNIO DODANE
AKTUALNOŚCI - INFORMACJE

PROMOCJA NA SZKŁO DEKORACYJNE -10%

autor: Ogłoszenie | 2017-03-28 09:27 | komentarze wyłączone

Znudziło Ci się dotychczasowe wnętrze? Płytki są zbyt pospolite? Panele już dawno wyszły z mody, a gładka ściana jest tylko problem w utrzymaniu czystości? Na dodatek nie masz pomysłu jak to zmienić? Wybierz szkło dekoracyjne z dowolną grafiką, a my damy Ci 100 procent gwarancji zadowolenia!

Szkło w kuchni to rozwiązanie funkcjonalne i efektowne. Gładka tafla szkła świetnie się nadaje do małej kuchni, ponieważ znakomicie powiększa wnętrze. Można wybrać dowolną grafikę z banku zdjęć fotolia.pl, dzięki temu Twoje wnętrze nabierze charakteru. Szkło dekoracyjne to najnowszy trend w urządzaniu kuchni. Zajmiemy się wszystkim, od pomiaru po montaż. Szkło można przykleić w zasadzie na każdą stabilną powierzchnię - na płytki, panele oraz gładką ścianę. Świetnie komponuje się ono nie tylko w kuchni, ale również w łazience, salonie lub sypialni. Ceny już od 250zł za mkw.
Więcej informacji pod nr tel. 603-353-025 lub Szklodekoracyjne@wp.pl

dalsza część newsa - rozwiń

29 marca wielkie otwarcie!

autor: Ogłoszenie | 2017-03-28 12:56 | komentarze wyłączone

Patron Polska wybuduje prestiżowy hotel w Kutnie

autor: Ogłoszenie | 2017-03-29 07:00 | komentarze wyłączone

Hotel Różany, to czterogwiazdkowy hotel, który powstanie przy ul. Bitwy pod Kutnem. Pierwsi goście będą mogli z niego skorzystać już pod koniec przyszłego roku. Za inwestycję odpowiedzialny jest kutnowski deweloper mieszkaniowy Patron Polska.

dalsza część newsa - rozwiń

Wygraj podwójny bilet na mecz!

autor: Redakcja | 2017-03-29 10:20 | komentarze wyłączone

KKS PRO BASKET KUTNO S.A. zaprasza do wzięcia udziału w konkursie. Do wręczenia mamy 5 podwójnych biletów na mecz Polfarmex Kutno – Trefl Sopot. Aby wziąć w nim udział, wystarczy odpowiedzieć na pytanie:

Z kim Polfarmex Kutno mierzył się w Ćwierćfinale Pucharu Polski w sezonie 2015/2016?

W celu wzięcia udziału w konkursie należy zalogować się do serwisu KCI i odpowiedzieć na pytanie konkursowe, które znajduję się po prawej stronie w ramce "Konkursy" lub poprzez formularz konkursowy.

W polu odpowiedzi prosimy również o podanie swojego imienia i nazwiska.

Czy warto ubezpieczyć samochód zabytkowy?

autor: Ogłoszenie | 2017-03-29 15:25 | komentarze wyłączone

W tym przypadku zdania są podzielone. Jedni zgodnie twierdzą, że nie ma sensu tego robić skoro samochód przez większość czasu stoi w garażu. Inni natomiast są bardziej rozsądni i wolą dmuchać na zimne, niż płakać w przyszłości.

 

Miłośnicy klasyków chcący ubezpieczyć swoje cacko mogą na swojej drodze natrafić na spore problemy. Polscy ubezpieczyciele niezbyt chętnie sprzedają ubezpieczenia pojazdom zabytkowym. Dzieje się tak dlatego, że często mają spore problemy z jednoznaczną wyceną danego modelu samochodu oraz oceną ryzyka spowodowania wypadku drogowego.

dalsza część newsa - rozwiń

Dzwi otwarte w "Grabskim"!

autor: Ogłoszenie | 2017-03-30 09:29 | 1 komentarz

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół nr 3 im. W. Grabskiego w Kutnie serdecznie zapraszają gimnazjalistów, ich rodziców i opiekunów do odwiedzenia szkoły w dniach "drzwi otwartych", które odbędą się 6 i 7 kwietnia  w godz. 9 - 14.
Będzie można zwiedzić szkołę, porozmawiać o kierunkach kształcenia, a także spotkać się
z wychowawcami przyszłorocznych klas I oraz dyrekcją szkoły.
Zapraszamy do siedziby szkoły przy ul. Kościuszki 24.

dalsza część newsa - rozwiń

Wiosenny Maraton Fitness

autor: Ogłoszenie | 2017-03-30 10:37 | komentarze wyłączone

"Miś Uszatek" w "Bajce"

autor: am/SUTW | 2017-03-30 10:45 | 0 komentarzy

24 marca, grupa członkiń sekcji Literackiej SUTW w Kutnie (Majka Wierzbicka, Stenia Augsburg, Jola Baranowska-Komorowska, Zosia Franczak, Danusia Kawka oraz Asia Kicała-Kowalczyk) wraz z kukiełką Marcysią i książeczką Czesława Janczarskiego „Miś Uszatek” wybrała się na spotkanie z  dziećmi do Przedszkola Miejskiego „Bajka” przy ul. Władysława Jagiełły.

Towarzyszyła im ze swoim nieodłącznym aparatem fotograficznym Stenia Szadkowska. Podczas spotkania Babcie ze Stowarzyszenia SUTW z pomocą Marcysi przedstawiły dzieciom historyjki z książeczki o Misiu Uszatku przekazujące treści życzliwości, przyjaźni, uprzejmości i pomocy innym.

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: PRZEDSZKOLE | SUTW

10 tys. pozwoleń dla obcokrajowców

autor: ag | 2017-03-30 10:19 | 0 komentarzy

Temat Ukraińców w naszym mieście nie schodzi z ust mieszkańców. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta również został poruszony przy okazji podsumowania ubiegłego roku przedstawionego przez Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie. Okazuje się, że wydano 10 tysięcy zezwoleń na pracę w powiecie kutnowskim dla obcokrajowców.

dalsza część newsa - rozwiń

Leszek Kwiatkowski nowym radnym w Żychlinie

autor: am/UG Żychlin | 2017-03-30 09:47 | 1 komentarz

Wczoraj  odbyła się XXXI Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie. Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Jacek Cholewa wręczył Leszkowi Kwiatkowskiemu zaświadczenie o wyborze na radnego Rady Miejskiej w Żychlinie. Leszek Kwiatkowski został wybrany na radnego w wyborach uzupełniających, które odbyły się 12 marca.

W związku z tym, iż w okręgu wyborczym, w którym dokonywano wyborów uzupełniających została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów, kandydat uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania.

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: SESJA | ŻYCHLIN

Grabski zaprasza absolwentów wszystkich roczników!

autor: Ogłoszenie | 2017-03-30 09:22 | komentarze wyłączone

28 kwietnia br. Zespół Szkół Nr 3 im. W.Grabskiego w Kutnie będzie obchodzić XII Święto Szkoły. Tegoroczna uroczystość została połączona z Jubileuszem 85-lecia istnienia naszej placówki. Oba wydarzenia mają charakter szczególny - podkreślają szacunek dla tradycji, chęć ożywienia wspomnień oraz potrzebę podtrzymania więzi między wszystkimi pokoleniami absolwentów i pracowników szkoły.
Drodzy Absolwenci! Chcielibyśmy, abyście w tym dniu byli z nami.
Zapraszamy na oficjalną uroczystość, która odbędzie się w sali widowiskowej Kutnowskiego Domu Kultury o godz. 9:00, a po niej na spotkania koleżeńskie w sali tarasowej.
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 20 kwietnia br.
telefonicznie (24 355-78-79), emailem: sekretariat@grabski.edu.pl lub osobiście.
Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie
Zespołu Szkół Nr 3 im. W.Grabskiego w Kutnie

"Dzień Otwarty" w Urzędzie Skarbowym w Kutnie

autor: Ogłoszenie | 2017-03-30 09:10 | komentarze wyłączone

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie, w imieniu własnym i pracowników, serdecznie zaprasza na "Dzień Otwarty", który zostanie zorganizowany  w sobotę, 01 kwietnia w godzinach od 9 do 13.

Pełniący dyżur pracownicy urzędu będą służyć pomocą i informacją  w zakresie rozliczania i wypełniania zeznań podatkowych za 2016r.

W tym dniu podatnicy będą mogli złożyć zeznanie roczne w tradycyjnej formie lub wysłać e-PITa przez Internet bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego za pośrednictwem systemu e-deklaracje lub usługi wstępnie wypełnionego zeznania (PFR),  złożyć elektroniczny wniosek o sporządzenie zeznania PIT-WZ.

W dniu 01 kwietnia kasa urzędu będzie czynna w godzinach 9-13.

Serdecznie zapraszamy

Bronka Nowicka zagości w CTMiT

autor: am/KDK | 2017-03-30 08:59 | 0 komentarzy

Laureatka Literackiej Nagrody NIKE 2016 za debiutancki tomik z prozą poetycką „Nakarmić kamień”. W ubiegłym roku zajęła III miejsce w XII Ogólnopolskim Konkursie Literacki  im. Artura Fryza na najlepszy debiutancki tomik 2015roku. Poetka, scenarzystka, reżyserka teatralna i telewizyjna.

Bronka Nowicka jest absolwentką PWSFTiT w Łodzi oraz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jej pola eksploatacji , inspiracji i twórczości  to Intermedia, Język, Obraz w ruchu. Związana z trzema miastami: Częstochową, Warszawą i Krakowem.

Na spotkanie z Bronką Nowicką, które poprowadzi Artur Burszta, dyrektor i właściciel wydawnictwa Biuro Literackie, zaprasza CTMiT, 7 kwietnia (piątek), o godz. 18.

Wejściówki do odbioru w kasie CTMiT.

tagi: KDK

Zza miedzy: ojciec zabił córkę, następnie się powiesił?

autor: bn | 2017-03-30 08:46 | 0 komentarzy

Do straszliwego odkrycia doszło wczoraj przed południem w miejscowości Lubików (powiat gostyniński), gdzie znaleziono zwłoki mężczyzny oraz małej dziewczynki. Tragedia rozegrać miała się w pustostanie. Czynności wyjaśniające prowadzi policja pod nadzorem prokuratora.

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: ŚMIERĆ

Cud narodzin! Rekordowa liczba porodów w szpitalu

autor: ag | 2017-03-30 07:00 | 6 komentarzy

Dwa, a nawet trzy porody na dobę - położne i lekarze pracujący w kutnowskim szpitalu mają od początku roku pełne ręce roboty! Dzieci rodzą się na potęgę, a dumni rodzice coraz częściej do porodu wybierają szpital w Kutnie.

dalsza część newsa - rozwiń

Rada wybrała członków komisji bezpieczeństwa

autor: toza | 2017-03-30 07:00 | 0 komentarzy

W trakcie wczorajszej sesji Rady Powiatu w Kutnie radni wybrali członków komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Głosowanie było konieczne w związku z wygaśnięciem 3-letniej kadencji obecnych członków. Jedynymi radnymi, którzy deklarowali chęć zasiadania w komisji byli Jacek Urbaniak i Andrzej Karniszewski, którzy dotąd byli członkami komisji. Rada Powiatu zaakceptowała ich kandydatury i przyjęła uchwałę.

Do kompetencji komisji należy m.in. ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu, opiniowanie pracy policji, przygotowanie projektu powiatowego projektu programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, opiniowanie projektu budżetu powiatu w zakresie zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa.

[WIDEO] Szpital stara się o wyższy stopień referencyjności

autor: ow/TV Kutno | 2017-03-30 07:00 | 0 komentarzy

Władze Kutnowskiego Szpitala Samorządowego wspólnie ze starostwem powiatowym intensywnie pracują nad zmianami w placówce. . Na łamach portalu wspominaliśmy już o planach termoodernizacji budynku czy remontu SOR-u. Oprócz tego KSS stara się również uzyskać drugi stopień referencyjności, czyli, ogólnie mówiąc, zwiększyć stopień wyspecjalizowania oddziałów. Wszystko to z powodu ustawy o tzw. sieci szpitali.

 

Tropem Tadeusza Kościuszki w SP nr 1

autor: jej / G. Gmerek, SP nr 1 | 2017-03-29 20:00 | 0 komentarzy

Rok 2017 został ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Tadeusza Kościuszki. Nauczycielki bibliotekarki Szkoły Podstawowej nr 1 w Kutnie (M.Jaworska, I.Smolarek), chcąc uczcić pamięć o swoim patronie, w dniu 29 marca zorganizowały Szkolną Grę Biblioteczną pod hasłem Tropem Tadeusza Kościuszki.

dalsza część newsa - rozwiń

Będzie przetarg ws. dawnej siedziby MOS

autor: toza | 2017-03-29 19:32 | 5 komentarzy

W trakcie dzisiejszej sesji Rady Powiatu w Kutnie radni podjęli uchwałę, w myśl której budynek w Nowej Wsi zostanie oddany w dzierżawę na okres 20 lat. Od 2015r., czyli od momentu, w którym Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii przeniósł się do Żychlina, budynek wciąż pozostaje niezagospodarowany.

dalsza część newsa - rozwiń

Czytaj nową Gazetę Lokalną!

autor: Redakcja | 2017-03-29 17:00 | komentarze wyłączone

Już jest nowy numer "Gazety Lokalnej"! W numerze: Rozerwały ogrodzenie i pogryzły mężczyznę, Cud narodzin! Rekordowa liczba porodów w szpitalu, Nie żyje 1,5-roczny chłopiec. Chcieli zabić rodzinę na autostradzie?, Brutalny atak pod Łęczycą! 34-latek w stanie krytycznym, Elgo na sprzedaż, były prezes za kratki?!, Rosa lepsza od kutnowskich Lwów.

Do tego największa kutnowska giełda pracy, autogiełda, dodatek sportowy oraz program telewizyjny w prezencie!


Gazeta Lokalna! Blisko Twoich spraw! Cena 1,99 zł!

Kup wydanie elektroniczne na eGazety.pl


DYŻURY W SPRAWACH DZIENNIKARSKICH

Godziny dyżurowania pon.-pt. 16:30-21:00

Poniedziałek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Wtorek:Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Środa: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Czwartek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Piątek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Sobota:Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Niedziela:Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Forum: godz. 9.00-15.00 504-950-123

TWOJA TABLICA
Zaloguj się, aby korzystać z rozszerzonych możliwości KCI.
Dodawaj własne treści, obserwuj tematy na forum, zarządzaj ogłoszeniami, bierz udział w konkursach, komunikuj się ze znajomymi i innymi użytkownikami portalu!
Ustawiaj przypomnienia o spotkaniach i imprezach

Jeśli nie masz jeszcze konta, możesz założyć je tutaj

http://www.AutoCZESCIonline24.PL
Godz. 18:00 • • Wybiera się 1 osoba
Wybiera się 1 osoba
Wybiera się 1 osoba
Wybiera się 1 osoba
Brak uczestników
Wybiera się 1 osoba
Wybiera się 1 osoba
Brak uczestników
Wybiera się 1 osoba
Ostatnio dodane zdjęcia
Najlepsze z ostatnich 30dni
Ostatnio komentowane
AKTUALNE KONKURSY
Szczegóły konkursu | Weź udział
GORĄCE TEMATY
OSTATNIE POSTY
Newsy, komentarze
2017-03-30 10:37
~SW
A czy czasem nie dlatego że w Gostyninie zlikwidowano oddział położniczy???
Newsy, komentarze
2017-03-30 10:28
~Uczeń
Analfabeci!
Newsy, komentarze
2017-03-30 10:25
~ja
Myślę, że 500+ ma niestety niewiele wspólnego ze zwiększeniem liczby narodzin. Trzeba wziąć pod uwagę fakt, że roczniki 80-te a więc ówczesny wyż demograficzny jest teraz w wieku produkcyjnym.Granica wieku kiedy rodzi się pierwsze dziecko przesunęła się i teraz większość kobiet rodzi ok.30-stego roku życia. Poza tym 500zł jest pomocne, kiedy dziecko jest małe, ale potem koszty utrzymania młodego człowieka rosną i obawiam się, że 500 zł nie wystarczy. Zresztą musimy pamiętać, że rządy się zmieniają i nic nie jest dane na zawsze....
Newsy, komentarze
2017-03-30 09:59
~alan
Leszek na Burmistrza
Newsy, komentarze
2017-03-30 09:49
~Tobiasz
Czy aby na pewno 500+ ma wpływ przy urodzeniu pierwszego dziecka? Ile pierwszych dzieci (tych,na które nie przysługuje świadczenie) się teraz rodzi?? Czy gdyby nie 500+, rodzice nie zdecydowali się na drugie dziecko objęte świadczeniem? Jaki będzie los dzieci, które przychodzą na świat ze względu na świadczenie socjalne, bo inaczej rodziców nie byłoby stać na jego utrzymanie i co po ukończeniu 18 lat przez starsze rodzeństwo, gdy zabraknie pięciu stów??
Newsy, komentarze
2017-03-30 09:36
~Majka
Tak Wam przeszkadzają Ukraińcy?? A ilu Polaków jest za granicą Naszego Państwa? Równie dobrze obcokrajowcy mogą mówić Polacy do domu.
Newsy, komentarze
2017-03-30 09:27
~v
500+ i tyle w temacie
REKLAMA GOOGLE
2017-03-30 10:34
Posiadam na sprzedanie 4 poduszki na krzesła.
Poduszki zapinane na rzep.
Minimalna szerokość: 35 cm
Maksymalna szerokość: 42 cm
Głębokość: 40 cm
Grubość: 4.0 cm

Cena za 1 szt. - 19,00 zł
Kontakt:
785-863-982
2017-03-30 10:32
Masz kłopoty z komputerem nic prostszego ZADZWOŃ

( systemy od Xp do 10 )

usuwanie wirusów

konfiguracja urządzeń bezprzewodowych

oraz doradztwo przy rozbudowie i zakupie nowego zestawu komputerowego laptopów i urządzeń dodatkowych

naprawa PROFESJONALNA !!! komputerów , laptopów , drukarek , monitorów

możliwość wystawienia faktury

oraz mapy Igo , AutoMapa do nawigacji windows 5 i 6
a także Garmin
Kontakt:
+48-731-714-399 lub +48-691-613-619 Kutno
2017-03-30 10:29
Witam
Na sprzedaż agregat w b.dobrymn stanie. osiadqam identyczny na bronie Możliwość wypiaskowania i malowania !
Cena 2350zł
Kontakt:
782412633
2017-03-30 10:26
Witam
Na sprzedaż przyczepa Autosan D35s 3,5T z nadstawkami sztywna. Na zdjęciach D30 Wygląd d35s identyczny Możliwość wypiaskowania i malowania !
Cena 4500zł
Kontakt:
782412633
2017-03-30 10:25
Firma STOLDREW oferuje w sprzedaży :

OKNA VEKA profil 7 komorowy ULTRA THERMO
-trzyszybowy pakiet szklenia 48mm U=0,5 W(m2-K)
-okucia WinkHaus 2 zaczepy w skrzydle
-masywna klamka ALU
-profil 82mm
-klasa ścianek A

Tytan wsród największych.Okna,których rdzeniem jest energooszczedny profil VEKA SOFTLINE.Uzbrojone w termoizolacyjna szybe,oraz trzy uszczelki
Rozwiązanie dla najbardziej wymagajacych.

29-LISTOPADA 64 Kutno
(Wielobranzowa spółdzielnia pracy)
Kontakt:
785-685-856
2017-03-30 10:25
Witam
Na sprzedaż przyczepa Autosan D30 6T z nadstawkami sztywna . Możliwość wypiaskowania i malowania !
Cena 6000zł
Kontakt:
782412633
2017-03-30 10:25
PROOCJA!!!!!!!!!!
DRZWI CENTURION
PRODUKT POLSKI
6 LAT GWARANCJI
WYSOKIE RABATYSTOLDREW
ul.29 listopada 64
Kontakt:
785-685-856
ARCHIWUM NEWSÓW
POGODA
Pogoda Kutno z serwisu
FACEBOOK
Dodał: przylog
2017-02-27 21:23
Jasiek zaprosił swoją mamę na obiad. W mieście, w którym studiował, wynajmował małe mieszkanko razem z koleżanką Justyną.
Jednak kiedy matka przyjechała do synka, nie mogła nie zauważyć, że współlokatorka syna jest wyjątkowo ładną i seksowną blondynką. Jak to każda matka zaczęła się zastanawiać, czy aby z tego ich wspólnego mieszkania nie wynikna jakieś problemy.
Syn zobaczył, jak matka na nią patrzy i kiedy byli sami powiedział:
- Domyślam się o czym myślisz, ale zapewniam cię, że ona i ja jesteśmy tylko współlokatorami. Nic nas nie łączy. Tydzień później Justyna pyta się Jaśka:
- Słuchaj, nie chcę nic sugerować, ale od ostatniego obiadu z twoją matką, nie mogę znaleźć mojej pamiątkowej cukierniczki.
Chyba jej nie wzięła, jak myślisz?
Jasiek zdecydował się napisał list do matki:
"Droga mamo, nie piszę, że wzięłaś pamiątkową cukiernicę Justyny, nie piszę też, że jej nie wzięłaś. Fakt jednak pozostaje, od kiedy byłaś u nas na obiedzie tydzień temu, nie możemy jej znaleźć"
Odpowiedź przyszła parę dni później.
"Drogi Jasiu, nie twierdzę, że sypiasz z Justyną, nie twierdzę też, że z nią nie sypiasz. Fakt jednak pozostaje, gdyby Justyna spała we własnym łóżku, już dawno by ją znalazła.
Buziaczki, mama."
Oceń: [5] [4] [3] [2] [1]
LOGOWANIE
Login:
Hasło:
SONDA
Jaki lokal gastronomiczny powinien pojawić się w Prima Park?


STATYSTYKI
NASI PARTNERZY


PRODUKTY POLECANE
1